Gazeta Prawna: Czekając na weryfikację wniosku, można korzystać z ochrony tymczasowej.

„Okres weryfikacji wniosków o rejestrację Chronionych Nazw Pochodzenia oraz Chronionych Oznaczeń Geograficznych na poziomie wspólnotowym jest często bardzo długi. Trwa minimum rok, a czasami nawet kilka lat. Z tych powodów wprowadzono możliwość przyznania przez państwo członkowskie danej nazwie ochrony tymczasowej na szczeblu krajowym.” – możemy przeczytać dziś w Gazecie Prawnej.

„Przewiduje ją rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Ochrona tymczasowa może być udzielona tylko na terytorium państwa, z którego pochodzi wniosek o rejestrację danej nazwy. Ponadto ochroną mogą być objęte tylko nazwy aplikujące o rejestrację jako Chronione Nazwy Pochodzenia lub Chronione Oznaczenia Geograficzne. Nie stosuje się jej do Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.”

Dariusz Goszczyński

Więcej: http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=254702