Gazeta Prawna: Bierni stracą prawo do opieki lekarskiej

”Ministerstwo Pracy od miesięcy deklaruje, że przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, który ma na celu aktywizację bezrobotnych. Kiedy będzie gotowy?” – czytamy w Gazecie Prawnej

„- W połowie maja. Wtedy trafi do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zmiany, jakie przygotowujemy, rzeczywiście są wprowadzane późno. Powinny obowiązywać już od co najmniej ubiegłego roku, bo bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja na rynku pracy. Nie można jednak zapominać, że problem bezrobocia wciąż występuje”.

”Ile czasu ma trwać takie przygotowanie i w jaki sposób później bezrobotny potwierdzi kwalifikacje?”

„- Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy będzie trwać maksymalnie półtora roku. W tym czasie bezrobotny będzie dostawał stypendium szkoleniowe. Okres szkolenia u pracodawcy ma się zakończyć egzaminem na uprawnienia zawodowe, za które zapłaci urząd pracy. To komisja kwalifikacyjna będzie sprawdzać, czy dana osoba rzeczywiście nabyła uprawnienia zawodowe. Bezrobotny nie otrzyma zwykłego zaświadczenia od pracodawcy, że odbył u niego przygotowanie zawodowe. Będzie zdawał egzamin na czeladnika przed cechem rzemiosł różnych”.