Gazeta Podatnika: ZRP chce limitu przychodów w złotówkach

„Związek Rzemiosła Polskiego proponuje, by limit przychodów, powyżej którego firmy muszą prowadzić księgi rachunkowe, został ustalony w złotych. Obecnie kwota ta jest wyrażona w euro, co – z powodu wzrostu wartości złotego – powoduje pogorszenie sytuacji przedsiębiorców i konieczność podwyższenia progu przychodów” – informuje Gazeta Podatnika.

„Propozycję zmiany waluty, w której wyrażony jest limit przychodów decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił w opinii do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

”ZRP chce, by wysokość limitu została określona w walucie krajowej, powołuje się przy tym na zmiany w ustawie o VAT, w której kwoty graniczne sprzedaży ustalono w złotych. Rozwiązanie takie uchroniłoby wiele małych i średnich firm od ponoszenia znacznych kosztów i wypełniania biurokratycznych obowiązków, jakie towarzyszą przejściu na tzw. pełną księgowość”.

”Związek poparł jednocześnie zawartą w projekcie ustawy propozycję podwyższenia kwoty przychodów, po osiągnięciu której przedsiębiorcy działający jako osoby fizyczne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej muszą prowadzić księgi rachunkowe”.

”Rzemieślnicy podkreślają, że z powodu trwającego trzy lata spadku wartości euro w stosunku do złotego limit kwoty granicznej w wysokości 800 tys. euro – w przeliczeniu na polską walutę – uległ znacznemu obniżeniu. W 2004 r. limit ten odpowiadał kwocie ponad 3,7 mln zł, a w roku 2008 tylko 3,02 mln zł. Kwota limitu – tylko z powodu zmian w kursach walut – uległa więc obniżeniu o ponad 18 proc”.