Karta Małych Przedsiębiorstw

W dniu 21 lutego 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat Small Business Act (SBA – karta małych przedsiębiorstw). ZRP reprezentowały Elżbieta Lutow i Halina Matejek-Caban.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w ramach (SBA) – w sprawie przygotowania pakietu inicjatyw mających na celu stymulowanie wzrostu i rozwoju sektora msp na poziomie gospodarki europejskiej. Zaproponowano m.in. przygotowanie instrumentów dot.: zwolnień msp z części wymogów prawnych, ułatwienia dostępu do kapitału, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie, zapewnienie odpowiednio wyszkolonych pracowników, ułatwienie dostępu msp do rynków trzecich, do rynku zamówień publicznych, wzmocnienie kapitału zewnętrznego, w tym szczególności nastawionego na finansowanie inwestycji o charakterze innowacyjnym oraz ochronę środowiska.