Gazeta Podatnika: Komisja Trójstronna: Bez uzgodnień w sprawie wskaźnika waloryzacji.

„Związkowcy i pracodawcy reprezentowani w Komisji Trójstronnej nie doszli do porozumienia w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 roku – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej”- czytamy w gazecie podatnika.
„Obok waloryzacji świadczeń najważniejszym tematem poniedziałkowego posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych były propozycje rozwiązań łagodzących negatywne skutki kryzysu światowego dla Polski. Zespoły problemowe Komisji Trójstronnej ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych przyjęły dwa odrębne stanowiska – stanowisko strony związkowej i stanowisko pracodawców.”

”Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego, w ogólnym programie polityki antykryzysowej brakuje działań adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących 75 proc. polskiego rynku. Organizacja oczekuje wypracowania programu, który uwzględni potrzeby tego sektora. Partnerzy społeczni wystąpili do rządu z apelem o przyspieszenie alokacji środków unijnych, uznając, że ich rola w działaniach antykryzysowych jest bardzo duża.”

Więcej: Gazeta Podatnika.
T.Sz., MPiPS