Gazeta Podatnika: Kolejna organizacja pracodawców przeciw obowiązkowi rozliczania pracowniczych PIT

„Związek Rzemiosła Polskiego zaapelował do Ministerstwa Finansów, by to wycofało się z propozycji nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładającej na pracodawców obowiązek obsługi podatkowej zatrudnionych pracowników.” – czytamy w Gazecie Podatnika.

 

„ – Jako organizacja pracodawców nie spotkaliśmy się z potrzebą wprowadzenia tego typu rozwiązań – stwierdził Jerzy Bartnik, prezes ZRP.”

 

„W opinii szefa Związku, poszerzenie grupy pracowników, za których płatnik dokona rocznego obliczenia podatku, będzie stanowiło dodatkową uciążliwość dla wszystkich pracodawców. Małe firmy będą musiały bowiem ponieść wyższe koszty rozliczeń podatkowych w obsługujących je biurach rachunkowych, natomiast duże zostaną zmuszone do zatrudnienia dodatkowego pracownika na czas rozliczeń podatkowych oraz zakupu programu komputerowego obsługującego te rozliczenia.”

 

„Rzemieślników do nowego rozwiązania nie przekonuje propozycja wzrostu wynagrodzenia przysługującego płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków – z 0,3 do 0,35 proc. pobranych podatków. Zdaniem ZRP kwoty te są niewspółmierne do już obecnie ponoszonych kosztów obsługi podatkowej wynagrodzeń pracowników, a zaproponowana podwyżka w żaden sposób nie zrekompensuje dodatkowych wydatków. Ponadto mniejsi płatnicy na ogół nie naliczają przysługującego im wynagrodzenia, ponieważ są to bardzo niskie kwoty.”

 

„ZRP podkreśla, że proponowane zmiany przepisów mogą także okazać się niekorzystne dla części pracowników, którzy nie zadeklarują płatnikowi w terminie do 15 stycznia, że będą rozliczali się samodzielnie. Utracą oni bowiem np. możliwość korzystniejszego wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem. – Wnosimy o nienadawanie dalszego biegu ustawodawczego przygotowanemu projektowi noweli ustawy – apeluje do MF Jerzy Bartnik.”

 

Więcej: Gazeta Podatnika

T.Sz., ZRP

04.09.2009

LINK