Gazeta Podatnika: Firmy zatrudniające 500 osób nie powinny być zaliczane do MSP

„Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny pomysłowi zaliczenia do grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) firm, które zatrudniają do 500 pracowników. To jedna z uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki w ramach konsultacji projektu europejskiej karty małych przedsiębiorstw (Small Business Act)”.

„Włączenie do MSP przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych to objęcie prawie wszystkich firm w gospodarce regulacjami MSP. Osłabiłoby to oddziaływanie środków przeznaczonych dla MSP na promowanie i wsparcie mikroprzedsiębiorstw — głosi opinia ZRP dotycząca pomysłu nowej definicji MSP”.

”Związek przypomina, że mikroprzedsiębiorstwa stanowią w UE ponad 90 proc. ogólnej liczby firm. Zdaniem rzemieślników, już teraz wsparcie dla małych firm jest trudno dostępne, w związku z czym nie stanowią one w Polsce siły pobudzającej rozwój gospodarki, a także są znacznie mniej skuteczne w ubieganiu się o środki unijne”.

”Organizacja przekonuje, że nie można stosować takich samych instrumentów wsparcia dla firmy 5- i 500-osobowej. Namawia do wprowadzenia odrębnej definicji dla mikro i małych firm, zatrudniających do 50 osób”.