Gazeta Częstochowska: Zjazd Izby Rzemieślniczej

„Zjazd Delegatów ocenił działalność Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w okresie lipiec 2007 – czerwiec 2008. Zarząd pracował w tym czasie w składzie: prezes Włodzimierz Biniek, wiceprezesi: Stefan Rybicki i Jerzy Kubik, sekretarz Józef Jasica, członkowie: Janusz Nabiałek, Marian Golis, Andrzej Sędziwy. Funkcję dyrektora Izby pełniła Stanisława Drosik” – czytamy w Gazecie Częstochowskiej.

„W omawianym okresie nie została przyjęta znowelizowana ustawa o rzemiośle zawierająca tak ważne zagadnienia jak lista rzemiosł i kwalifikacje zawodowe. Zawirowania polityczne spowodowane wyborami do wyższej i niższej Izby Parlamentu nie stwarzały klimatu dla poparcia tej ustawy. Ważnym wydarzeniem minionej kadencji był I Kongres Pracodawców Polskich, w którym znaczący udział miało środowisko rzemieślnicze”.

„Przedstawiciele Izby podejmowali wiele działań służących rozwiązywaniu problemów organizacji rzemieślniczych i ich członków. Uczestniczyli w licznych spotkaniach organizowanych przez władze samorządowe województwa śląskiego i regionu częstochowskiego. Izba otwarta jest na pozyskiwanie środków unijnych. W ubiegłym roku wystąpiła z trzema projektami. Mimo spełnienia wymogów formalnych środki nie zostały przyznane”.