Gazeta Częstochowska: Egzaminy czeladnicze w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości

„Zbliża się kolejna, jesienna sesja egzaminów czeladniczych dla absolwentów szkól zawodowych, odbywających praktyczną naukę zawodu w latach 2009-2010. Już od czerwca, po otrzymaniu świadectw ukończenia szkoły, kandydaci do egzaminu czeladniczego składają dokumenty w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkoły zawodowej lub kursu kwalifikacyjnego i 3 letniej (w niektórych zawodach 2 letniej) praktyki zawodowej.” – czytamy w Gazecie Częstochowskiej.

„Przy Częstochowskiej Izbie działa 31 komisji egzaminacyjnych. Najwięcej pracy będą miały komisje branży motoryzacyjnej, spożywczej, budowlanej i komisja fryzjerska. Aż 80% uczniów tych rzemiosł wybiera zawody: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz i lakiernik samochodowy, fryzjer, piekarz, cukiernik, stolarz, monter urządzeń i instalacji sanitarnych. Najmniej egzaminów odbędzie się w zawodach: obuwnik, krawiec czy elektryk.”

„Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu, przez zdającego, zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Pod nadzorem członków komisji kandydaci naprawiają samochody, pieką pieczywo, tory i ciasta, farbują i modelują włosy, upinają fryzury wieczorowe, szyją garsonki, robią meble, podłączają sprzęt instalatorstwa sanitarnego. Ten etap egzaminu nie sprawia zdającym większych trudności. Są oni dobrze wyszkoleni przez pracodawców – rzemieślników, u których pobierali praktyczną naukę zawodu. Gorzej jest z egzaminem teoretycznym, w czasie którego należy wykazać się wiadomościami z zakresu szkoły zawodowej. W części pisemnej kandydat do egzaminu czeladniczego musi udzielić odpowiedzi z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bhp, zasady ochrony środowiska, znajomość przepisów prawa pracy i prawa gospodarczego. Ponadto w części ustnej zdający odpowiada na pytania z technologii, maszynoznawstwa i materiałoznawstwa. Po uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich części i etapów egzaminu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej i Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości podpisują świadectwa czeladnicze, a kandydat ma prawo używać tytułu czeladnicza w zawodzie. Świadectwo czeladnicze jest dowodem posiadania kwalifikacji zawodowych i jest powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej.”

Więcej: Gazeta Częstochowska
19.08.2010