Gazeta Częstochowska: Częstochowska Regionalna Izba Rzemieślnicza – kurs spawalniczy

„18 października b.r. odbyło się w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości seminarium z udziałem pracowników Oddziału Okręgowej Inspekcji Pracy i przedsiębiorców. Pracownicy PIP poinformowali, że w czasie przeprowadzanych w zakładach kontroli stwierdzają brak: wymaganych uprawnień do wykonywania prac spawalniczych; aktualnych uprawnień do wykonywania prac spawalniczych (weryfikacja posiadanych uprawnień powinna być dokonywana co dwa lata).” – czytamy w Gazecie Częstochowskiej.

„Problemy te dotyczą pracowników wielu zawodów. Stan taki powoduje nie tylko zagrożenie życia pracownika spawającego, ale również budzi duże zastrzeżenia do prawidłowości wykonanych połączeń spawanych. Biorąc powyższe pod uwagę – na wniosek bezpośrednio zainteresowanych przedsiębiorców – Izba podjęła działania w zakresie organizacji kursu spawalniczego jak również stworzenia możliwości weryfikacji posiadanych uprawnień.”

„Zgłoszenia przyjmuje Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Częstochowa, al. Kościuszki 6, pok. 9. tej. 34/324-33-48, e-mail: cirzem@cirzem.pl do 30 listopada 2010 r.”

Więcej: Gazeta Częstochowska
4.11.2010