Gala finałowa konkursu „Uczniowie rzemiosła dla środowiska”

W Pałacu Chodkiewiczów (siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego) w Warszawie 16 czerwca odbyła się Gala finałowa konkursu plakatowego „Uczniowie rzemiosła dla środowiska”.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobył Wiktor Stolarczyk, uczeń Zespołu Szkół Technicznych ZSZ nr 10 w Częstochowie, uczeń w zawodzie monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych. To właśnie jego plakat „Oszczędzaj zasoby pracodawcy” zdobył największe uznanie komisji konkursowej i zdobył najwięcej punktów.

Konkurs jest jednym z działań podejmowanych przez ZRP w ramach projektu „3xśrodowisko”, którego celem jest promowanie wdrażania w firmach rzemieślniczych rozwiązań proekologicznych, poprawiając tym samym konkurencyjność ekonomiczną przedsiębiorstw przy jednoczesnym korzystnym oddziaływaniu na środowisko naturalne.
 
Konkurs promujący praktyki w zakresie wykrywania marnotrawstwa i stosowania oszczędnościowych rozwiązań skierowany był do uczniów – młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu w formie dualnej, a więc bezpośrednio w zakładach pracy.

– Chcemy uzmysłowić młodym ludziom, że proekologiczne postawy mogą przynieść pozytywne rezultaty także w ich bezpośrednim otoczeniu – powiedział podczas Gali przez ZRP Jerzy Bartnik. Wskazał też na konieczność kształtowania takich postaw już od najmłodszych lat, a w szczególności na etapie kształcenia zawodowego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej z Christianem Strasserem, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska, Uniwersytetu Warszawskiego, a także organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ochrony środowiska i kształtowaniem proekologicznych postaw.

Finał Konkursu uświetniła specjalnie przygotowana na tę okoliczność wystawa plakatów /prac konkursowych/ obrazujących różnorodne sposoby wdrażania dobrych praktyk w firmach rzemieślniczych, tym samym promując proekologiczne postawy.

Na konkurs nadeszło 112 prac plastycznych, z których Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów.

W załączniku zestawienie laureatów konkursu, którym serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: LINK