G.Prawna: Nie ma zgody w sprawie handlu w niedziele

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Nie ma zgody w sprawie handlu w niedziele”, który ukazał się we wczorajszym wydaniu Dziennika Gazecie Prawnej, w którym mowa o braku porozumienia pomiędzy samymi pracodawcami, ale też i pracownikami w kwestii ograniczenia handlu w niedziele. Propozycji jest kilka, jedne zakładają ograniczenie sprzedaży, inne pozwalają handlować, ale za zgodą zatrudnionych i za wyższą płacę. W Radzie Dialogu Społecznego projekt obywatelski poróżnił partnerów społecznych.

 

Nie ma zgodności nawet wśród samych pracodawców. „Na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy RDS przygotowany przez NSZZ „Solidarność” projekt wsparł jedynie Związek Rzemiosła Polskiego (a więc organizacja pracodawców zrzeszająca mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa). OPZZ przedstawił własne propozycje w tej sprawie” – napisano w dzienniku.

Według przedstawiciela OPZZ najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie tematu bez ani nakazów ani zakazów pracy w niedziele. Związkowcy z Solidarności trwają przy ograniczeniu handlu.
Więcej:
edgp.pl
Łukasz Guza
LINK