Świadczenia  300+”Dobry start”

Ministerstwo Rodziny Pracy i Problematyki Społecznej informuje, że w 2018 roku nie udostępnia na PUE ZUS wniosku „Dobry start” (tzw. wniosek 300+). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski drogą elektroniczną przez:

  • stronę internetową mrpips.gov.pl,
  • systemy bankowości elektronicznej wybranych banków.

Od 1 sierpnia 2018 r. wniosek będzie można złożyć również w formie papierowej w urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej (np. centrum świadczeń socjalnych) właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica, który ubiega się o świadczenie „Dobry start”.

Więcej: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.