Forum Partnerstwa Lokalnego w Centrum „Dialog” pod patronatem Ministra Pracy