Forsal.pl: Bartnik: Pieniądze to nie wszystko, ale…

„Gdy przyjrzymy się bankowej ofercie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, to szybko dojdziemy do wniosku, że nie wypada tego nazwać inaczej jak tylko polityką antykredytową” – pisze Prezes ZRP Jerzy Bartnik.

„Ograniczony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytów to temat nienowy, ale – zwłaszcza w obliczu kryzysu – boleśnie aktualny. Teoretycznie polski przedsiębiorca może wybierać spośród bardzo wielu banków, które w ramach swojej oferty proponują szeroki wachlarz usług. Gdy jednak zaczyna starać się o kredyt, zderza się z brutalną rzeczywistością. Banki – prowadząc bardzo krótkowzroczną politykę i tłumacząc się wysokim ryzykiem – skutecznie zniechęcają potencjalnych kredytobiorców z sektora MSP finansowymi i biurokratycznymi barierami.”

Więcej: Forsal.pl
Jerzy Bartnik
8.05.2010
LINK