Spotkania brokerskie podczas XVI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego

Związek Rzemiosła Polskiego – w imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – zaprasza na spotkania brokerskie zorganizowane w ramach XVI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego w dniu 11 maja 2010 r.

Spotkania brokerskie skierowane są do przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni oraz organizacji zainteresowanych następującym zakresem tematycznym:
-          budowa dróg, mostów, kładek, tuneli, stacji benzynowych;
-          szeroko rozumianego oznaczenia dróg;
-          infrastruktura drogowa.

Uczestnictwo w Spotkaniach Brokerskich jest bezpłatne.

 

Więcej informacji:

Zobacz plik pdf