Formalności związane z ubieganiem się o honorowy tytuł Mistrza Rzemiosł Artystycznych

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przypomina, że brak nawet jednego z dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o honorowy tytuł  „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” potraktowany będzie jako błąd formalny i taki wniosek nie będzie rozpatrywany.

Wypełniając wniosek o nadanie tytułu honorowego należy koncentrować się na faktach świadczących o dorobku zawodowym kandydata, co powinno być podstawą do sformułowania uzasadnienia nadania tytułu honorowego.

Jednocześnie należy podkreślić istotne znaczenie załączanej dokumentacji w postaci zdjęć i innych informacji dotyczących udziału rzemieślnika w wystawach, konkursach czy wykonawstwie przedmiotów na specjalne zamówienia o charakterze nietuzinkowym i tworzących dorobek artystyczny. Biorąc pod uwagę warunki określone przez resort kultury zdjęcia powinny być wydrukowane.

Wnioski, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy przesłać na adres Związku Rzemiosła Polskiego nie później niż do 15 października br.

Więcej informacji na temat tytułu można znaleźć na stronie Związku Rzemiosła Polskiego lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oświadczenie rzemieślnika

Wniosek o MRA

Oświadczenie o byciu rzemieślnikiem

Więcej informacji: Minister kultury ogłosił nabór na tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”