Finansowanie w programach europejskich dla MSP. Program COSME

PARP zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dostępne w programach europejskich dla MŚP”.
 
Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwości wsparcia finansowego i pozafinansowego małych i średnich firm. Zaprezentowane zostaną m.in. instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również tych, które przechodzą chwilowe trudności.
 
Seminarium odbędzie się 12 marca 2018 r. w Warszawie, uczestnictwo w nim jest bezpłatne
Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP.

Więcej: LINK