Extra Galicjia: Ślubowanie burmistrza

„W gminie Brzesko było 28 712 osób uprawnionych do głosowania, w którym wzięło udział 13 619 wyborców (48 procent). 21 listopada na Grzegorza Wawry-kę oddało swój głos 9325 osób. W ostatni poniedziałek nowowybrany burmistrz złożył przed Radą Miejską ślubowanie” – czytamy w Extra Galicji.

„Obejmując urząd burmistrza Brzeska uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Brzesko. Tak mi dopomóż Bóg” – przyrzekał Grzegorz Wawryka.”

„Na uroczystą sesję zwołaną z tej okazji przybyło wielu dostojnych gości – parlamentarzyści, księża, przedstawiciele Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, policji, straży pożarnej, dyrektorzy placówek oświatowych, szefowie spółek miejskich, a także młodzież.”

Więcej: extrapolska.pl
09.10.2010