Extra Galicja: W obronie środków z Funduszu Pracy

„W związku z wstrzymaniem refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników wypłacanych z Funduszu Pracy nie podpisano na rok szkolny 2010/2011 ok. 30 tyś. umów. Zdaniem środowiska rzemieślniczego sprawa wymaga natychmiastowej interwencji rządu” – czytamy w Extra Galicji.

„Pierwsze sygnały zaniepokojenia w związku ze wstrzymaniem przez OHP przyjmowania wniosków o refundację odnotowano w Wielkopolsce. Izba Rzemieślnicza oraz Malej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie miała nadzieję, że uniknie takiej sytuacji. Niestety-do dnia dzisiejszego ani jeden wniosek o refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych za młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego za rok 2010 nie został podpisany.”

„Musimy pamiętać, że takie działania i myślenie w kategoriach krótkowzrocznych doprowadzi do skomplikowanej sytuacji w środowisku pracodawców, którzy jednak patrzą przyszłościowo. W przypadku likwidacji refundacji wielu pracodawców odmówi kształcenia pracowników młodocianych i nie będzie miał, kto w przyszłości przygotowywać kadry dla potrzeb gospodarki.”

„Będziemy posiadać kolejnych bezrobotnych, posiadających tylko i wyłącznie wiedzę teoretyczną, a nie umiejętności praktyczne (manualne), które tak naprawdę są kształcone i doskonalone w zakładach rzemieślniczych i nie tylko, pod okiem pracodawców.”

Więcej: extrapolska.pl
17.02.2011