Dialog na szczeblu Unii Eurpejskiej

W Jelitkowie, w dniach 15 -16 lutego 2011 roku spotkali się uczestnicy szkolenia w ramach Zadania 6. projektu poświęconego dialogowi na szczeblu europejskim.

W szkoleniu wzięło udział 56 uczestników, przedstawicieli przedsiębiorców, właścicieli mikro i małych firm, reprezentantów cechów oraz izb rzemieślniczych.
W roli prelegentów wystąpili eksperci Związku Rzemiosła Polskiego: Edyta Doboszyńska – dyrektor Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich ZRP, członek Komitetu Dialogu Społecznego oraz Norbert Pruszanowski, dyrektor Zespołu ds. Funduszy Unijnych, przedstawiciel polskich pracodawców w Komitecie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres szkolenia obejmował kwestie dialogu społecznego na szczeblu Unii Europejskiej; szanse i wyzwania dla organizacji rzemiosła, małych i średnich przedsiębiorstw w układzie horyzontalnym i branżowym; mechanizmy i instrumenty europejskiego dialogu społecznego. Przybliżono rolę Związku Rzemiosła Polskiego  jako członka UEAPME  – Europejskiej Unii Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Kolejny dzień szkolenia zdominował temat roli partnerów społecznych w kształtowaniu i wdrażaniu europejskiej polityki spójności.

Każde wystąpienie prelegenta kończyło się wspólną dyskusją. Dla większości uczestników była to pierwsza okazja do pogłębienia wiedzy na temat dialogu społecznego w strukturach Unii Europejskiej.