Extra Galicja: Nasz kandydat

„Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jako organizacja zrzeszająca pracodawców mająca za zadanie zapewnienie zrzeszonym w niej członkom pomocy społeczno – zawodowej i kulturalnej, a w szczególności reprezentowanie ich interesów zarówno w kraju jak i zagranicą, pragniemy przedstawić kandydata do sejmiku województwa małopolskiego” – czytamy w gazecie regionalnej Extra Galicja.

„Nasz wybór zdecyduje o tym, komu odpowiedzialnie powierzymy Małopolskę. Jan Błaszkiewicz, nr 10 na liście, ur. 03.02. 1948 roku, bezpartyjny, kontynuator wielopokoleniowej tradycji piekarniczej, od 1993r. wiceprezes Tarnowskiego Cechu Rzemiosł Różnych, od 2005r. wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, prezes Bractwa Kurkowego w Tarnowie, od 2008 r. członek Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Urzędzie Pracy w Tarnowie. Jako działacz władz samorządowych rzemiosła pełni wiele funkcji społecznych. Od 1981 roku zarządza Piekarnią „BŁA-JAN”, w której prowadzi efektywne szkolenie pracowników młodocianych. Na przestrzeni swej działalności wyszkolił ponad 40 uczniów. Swoją pracą i działaniem przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku tarnowskiego rzemiosła. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć mających na celu utrzymanie dobrych tradycji rzemieślniczych, o czym może świadczyć m.in. zaangażowanie w utworzenie Rzemieślniczego Centrum Szkól Zawodowych Izby Rzemieślniczej w Tarnowie. Uhonorowany wieloma odznakami m.in. „Szablą Kilińskiego”.”

Więcej: extrapolska.pl
28.10.2010