Detaldzisiaj.com.pl: Samorząd gospodarczy do zadań specjalnych

„Problematyka ograniczeń i barier działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności zajmujących się handlem, usługami i rzemiosłem zdominowała II Sesję Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, która odbyła się 29 września we wrocławskim Ratuszu pod patronatem prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.” – czytamy na portalu detaldzisj.com.pl.

„Organizacje kupieckie reprezentujące pracodawców z Wrocławia nie po raz pierwszy podjęły dialog z władzami miasta na temat koniecznych zmian w systemie prawnym państwa dotyczących sektora MŚP oraz prawach lokalnych. – Od wielu lat współpracujemy z branżą kupiecką we Wrocławiu – mówił prezydent Rafał Dutkiewicz. – Wsłuchujemy się w głos handlowców, gdyż uważamy, że to grupa przedsiębiorców bardzo potrzebna we mieście. Będziemy wspierać interesy rodzinne, małe i mikro przedsiębiorstwa w ich działalności.”

„Kongregacja Przemysłowo-Handlowa za najważniejsze działania dotyczące likwidacji barier ograniczających rozwój małej przedsiębiorczości handlowej, usługowej i przetwórstwa rolno-spożywczego uważa pilne podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o gospodarce nieruchomościami, o prawie bankowym, o ordynacji podatkowej, o nieuczciwej konkurencji, antymonopolowej, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niezwykle ważne dla środowiska kupców jest także uchwalenie ustawy o samorządzie gospodarczym, której projekt został już opracowany przez pięć organizacji pracodawców: BCC, Krajową Izbę Gospodarczą, Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług, Polską Radę Biznesu i Związek Rzemiosła Polskiego.”

„- W dzisiejszych regulacjach prawnych drobni handlowcy nie mają szans w starciu z dużymi sieciami handlowymi – mówił Ludwik Kusak, prezes Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej. – Przykładem może być ofiarowywanie bonów towarowych przez pracodawców uprawniających do zakupów w hipermarketach. Nie możemy też mówić o uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy mamy prawo zezwalające na handel w niedziele. Jak to się ma do standardów zachodnich? Nasza organizacja i Ogólnopolska Izba Gospodarcza złożyła w tej sprawie projekt zmian przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele.”

Więcej: detaldzisiaj.com.pl
LINK
Aldona Andrulewicz
27.10.2010