Express Świecki: Fiskus nie jest wcale taki straszny

„Świecka „skarbówka” znalazła się wśród sześćdziesięciu instytucji wyróżnionych tytułem „Urząd Przyjazny Przedsiębiorcy”, udowadniając, że urzędnik nie musi być wrogiem petenta. Ideą przewodnią konkursu jest wyróżnienie tych urzędów skarbowych, które wzorowo wywiązują się ze swoich obowiązków w kontaktach z przedsiębiorcami. W tym roku w gronie najlepszych znalazł się także urząd w Świeciu” – czytamy w Expressie Świeckim.

„- Było to dla nas bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ nigdy o taki tytuł nie zabiegaliśmy. W tym roku znacznie poszerzył się krąg instytucji, które zgłaszały kandydatów do wyróżnienia, dzięki czemu konkurs stał się bardziej obiektywny – mówi Roman Lewandowski, naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu”.

„W naszym województwie w głosowaniu brały udział, między innymi, Loża Bydgoska Business Centre Club, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izba Przemysłowo-Handlowa i inne organizacje skupiające pracowników i pracodawców. Również sami przedsiębiorcy wypełniali ankiety, wskazując przyjazne urzędy”.

„- Celem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą – wyjaśnia Jolanta Kaliszer, rzeczniczka Urzędu Skarbowego w Świeciu. Wyróżnienie nobilituje, ale zobowiązuje także urzędników do utrzymania odpowiedniego standardu pracy”.