Eurostat: Stabilnie na polskim rynku pracy

Z danych Eurostatu wynika, że pod koniec marca br. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 2,8%. Wynik ten utrzymuje się od stycznia br. i daje Polsce drugie miejsce w zestawieniu Państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Lepszym wynikiem mogą pochwalić się jedynie Czechy (2,6%). Średnia stopa bezrobocia w UE wynosi 6%, a najwyższa występuje obecnie w Hiszpanii – 12,8%.

„Sytuacja na polskim rynku pracy jest stabilna – dane Eurostatu są tego najlepszym dowodem. Kolejny raz potwierdza się skuteczność instrumentów wprowadzanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Mimo trudów związanych z pandemią koronawirusa i sytuacją w Ukrainie, mieszkańcy naszego kraju mogą liczyć na stabilne zatrudnienie. Silny rynek pracy to gwarancja naszego bezpieczeństwa” – powiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Źródło: gov.pl