Posiedzenia Komitetu Ekonomiczno- Finansowego SMEunited: Wzrost płac spowoduje dalszy wzrost inflacji bazowej

Wysoki wzrost wynagrodzeń zmusza firmy do podnoszenia cen. Dotyczy to zwłaszcza sektorów usług pracochłonnych, które wykazują najwyższą dynamikę cen w ostatnim Barometrze MŚP.

Spowoduje to dalszy wzrost stopy inflacji bazowej, nawet jeśli inflacja zasadnicza będzie spadać z powodu mniejszej presji ze strony rynku energii i łańcuchów dostaw. Inne kwestie poruszone przez ekspertów podczas Posiedzenia Komitetu Ekonomiczno- Finansowego SMEunited (ECOFIS) to braki wykwalifikowanych pracowników i obawy związane z rosnącymi kosztami finansowania, a także niekonkurencyjnymi cenami energii i obciążeniami biurokratycznymi.

Ponadto członkowie ECOFIS wymienili poglądy na temat wniosków Komisji dotyczących reformy rynku energii elektrycznej oraz cyfryzacji systemu VAT. Uczestnicy otrzymali również aktualne informacje na temat prac platformy zrównoważonego finansowania, regulacji rynku finansowego oraz przeglądu zarządzania gospodarczego. Na koniec członkowie omówili zmiany w ramach planu przemysłowego Zielonego Ładu, w tym ustawę o zerowej wartości netto dla przemysłu oraz tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe dotyczące pomocy państwa.