Europejski Tydzień MŚP

Z inicjatywy Komisji Europejskiej w listopadzie (25-30) odbędzie się Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Cykliczna impreza ma na celu promowanie oraz wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Ze strony polskiej jednym ze współorganizatorów wydarzenia jest Związek Rzemiosła Polskiego a całość pilotuje Ministerstwo Gospodarki. Co roku w ramach Europejskiego Tygodnia odbywają się imprezy promocyjno-informacyjne: konferencje, seminaria, wykłady, prezentacje, warsztaty, konkursy, targi, wystawy, pikniki czy festyny.
Organizatorzy zachęcają do realizowania projektów promujących ten sektor przedsiębiorczości.
 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: mateusz.okulus@mg.gov.pl