Pracodawcy krytykują rząd i związki zawodowe

Strona pracodawców Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w liście do Premiera Donalda Tuska odniosła się do zerwania dialogu społecznego przez związki zawodowe oraz do odpowiedzialności rządu za stan gospodarki i instytucji publicznych.

Jako partnerzy społeczni Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych:
Związek Pracodawców Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie przyjęły decyzję trzech związków
zawodowych – NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum
Związków Zawodowych o opuszczeniu 26 czerwca obrad Komisji. Pracodawcy ocenili ją jako destruktywną dla dialogu społecznego, podważającą stabilność i zaufanie do instytucji publicznych i lekceważącą dla pozostałych partnerów. W stanowisku skrytykowali zachowania Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy, wynikające ze względów politycznych, a nie merytorycznych. Organizacje pracodawców nie akceptują takiego sposobu działania.

W sytuacji spowolnienia gospodarczego, braku wzrostu produkcji i inwestycji, wysokiej stopy
bezrobocia, żądania związków zawodowych są oderwane od rzeczywistości. Zaapelujemy do OPZZ i FZZ o nieuleganie presji Przewodniczącego Piotra Dudy i podejmowanie własnych, niezależnych, opartych na przesłankach merytorycznych działań.

Pełna treść listu do Premiera: LINK