Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2015

W tym roku odbywa się kolejna edycja ogólnoeuropejskiej kampanii promującej przedsiębiorczość, koordynowanej przez Komisję Europejską. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Europejski Tydzień MŚP odbędzie się w dniach 16 – 22 listopada.

Wydarzenie obejmuje różnorodne przedsięwzięcia (konferencje, konkursy, wystawy, dni otwarte) odbywające się przez cały rok i organizowane na różnym poziomie (europejskim, krajowym, regionalnym, lokalnym). Daje on instytucjom możliwość promowania usług oferowanych przedsiębiorcom, korzystania z logo SME Week oraz upowszechniania organizowanych wydarzeń za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej.
Ministerstwo Gospodarki zachęca do podejmowania przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP i rejestrowania ich na stronie KE http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że w 2015 roku Ministerstwo Gospodarki nie planuje ogłoszenia konkursu na dofinansowanie najciekawszych wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Tygodnia MŚP są dostępne na stronie KE: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme-week/index_en.htm
Informacje na ten temat można uzyskać także u Krajowego Koordynatora ds. Europejskiego Tygodnia MŚP w Ministerstwie Gospodarki, tel. 22 693 51 96, e-mail: bozena.kujawa@mg.gov.pl lub w Związku Rzemiosła Polskiego: 22.50 44 304, e-mail matejek@zrp.pl