Opłaty lokalne w 2016 r. Górne stawki

Minister Finansów podpisał 5 sierpnia obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 19.08.2015 r. poz. 735).

W obwieszczeniu przeliczono, na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., który wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 proc.).

Ministerstwo informuje, że stawki opłaty reklamowej na 2016 rok zostaną ogłoszone po wejściu w życie przepisów normujących zasady jej pobierania.
Więcej: LINK