Europejska mobilność w nauce zawodu

Wspieraniu mobilności młodzieży w kształceniu zawodowym poświęcone było pierwsze międzynarodowe seminarium projektu EuroApprenticeship, które odbyło się w siedzibie ZRP 14 grudnia 2010 roku.

 

Genezę projektu EuroApprenticeship przedstawiła Sabine Weger z francuskiego Stałego Zgromadzenia Izb Zawodowych i Rzemieślniczych (APCM).
– Mamy dużo programów mobilności w edukacji ogólnej i uniwersyteckiej, ale brakuje wciąż takich inicjatyw skierowanych do młodzieży kształcącej się w firmach – wyjaśniała przedstawicielka APCM.  Przedstawiła najważniejsze cele projektu: stworzenie obserwatorium mobilności oraz platformy internetowej, zawierającej m.in. listę partnerów sieci (wraz z ich oczekiwaniami co do ewentualnej współpracy) oraz opis systemów kształcenia zawodowego w różnych krajach europejskich. Tak rozbudowany portal ma ułatwiać nawiązywanie współpracy między partnerami z całej Europy.

Projekt „EuroApprenticeship” jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z przedstawicieli organizacji z dziewięciu krajów europejskich, a także Europejskiej Unii Rzemiosła oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (UEAPME). Liderem projektu jest APCM a wśród partnerów znalazł się Związek Rzemiosła Polskiego.
– Mobilność nie jest dla rzemiosła czymś nowym – mówił Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP Maciej Prószyński – Już od średniowiecza wiadomo, że młody człowiek zdobywający zawód powinien poznać różne firmy i ich systemy pracy, i to najlepiej w różnych krajach.

Treść projektu „EuroApprenticeship” bardzo pozytywnie oceniła Izabela Laskowska, Zastępca Dyrektora Programu „Uczenie się Przez Całe Życie” w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
– Platforma internetowa stworzona z myślą o wspieraniu mobilności w edukacji zawodowej jest bardzo cenną inicjatywą – mówiła przedstawicielka FRSE – Podoba mi się zwłaszcza pomysł stworzenia bazy danych na temat partnerów i ich inicjatyw. Cały czas otrzymujemy bowiem pytania o potencjalnych, zwłaszcza zagranicznych, partnerów do projektów mobilnościowych.

Strona internetowa projektu: LINK