Eurodeputowana Rinzema i SMEunited omawiają priorytety MŚP

Sztuczna inteligencja i MŚP były głównymi tematami spotkania pomiędzy eurodeputowaną Cathariną Rinzema (Renew Europe) ,a sekretarzem generalnym SMEunited Véronique Willems i dyrektorem ds. polityki przedsiębiorstw Luc Hendrickx. Dyskutowali oni o wyzwaniach, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami w zakresie zrozumienia możliwości sztucznej inteligencji. Jest to szczególnie istotne dla MŚP oceniających, jak sztuczna inteligencja może im pomóc w prowadzeniu działalności i jak wpływa na ich firmę.

Zwrócono również uwagę na główne sprawy w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Ogólnie rzecz biorąc, lepsze regulacje były przedmiotem zainteresowania europosłanki Rinzemy. Przedstawiciele SMEunited podkreślili, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają szczególne wyzwania, jeśli chodzi o regulacje. Jednym z powodów jest fakt, że ustawodawstwo zazwyczaj nie bierze pod uwagę realiów codziennego życia MŚP i ich ograniczonych zasobów. 

Eurodeputowana Rinzema i SMEunited omówili również wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności oraz powiązania z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Według informacji otrzymanych przez SMEunited, małym i średnim przedsiębiorstwom coraz trudniej jest poradzić sobie ze zwiększonymi wymaganiami w zakresie sprawozdawczości nałożonymi przez europejskie prawodawstwo. 

Artykuł źródłowy SMEunited