Erasmus+ . Konferencja w Bolesławcu

18 czerwca br. w Bolesławcu odbędzie się kolejna konferencja regionalna programu Erasmus+. Udział w spotkaniu zapowiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Na spotkaniu eksperci z Narodowej Agencji przedstawią ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez FRSE. Podczas sesji poruszone zostaną takie tematy jak: mobilność, partnerstwa, innowacje i rozwój kompetencji, jak również zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych przez FRSE na temat losów absolwentów staży i praktyk oraz mobilności kadry. Omówione zostaną też zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/regionalna-konferencja-programu-erasmus-w-boleslawcu-zapraszamy-do-udzialu.html