Elastyczność MŚP w procesie transformacji energetycznej

„Europejskie MŚP pozostają odporne i chcą być aktywne w sektorze energetycznym i podwójnej transformacji, pomimo pandemii i wojny”– powiedziała Sophia Zakari, doradca ds. polityki SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie), podczas spotkania w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Aby MŚP mogły przejść na ekologię i cyfryzację, powinny być w stanie zainwestować i dostosować swoje przedsiębiorstwa. Dlatego też decydenci muszą brać pod uwagę wpływ, jaki każda decyzja ma na MŚP.

Jeśli chodzi o ceny energii, pani Zakari poprosiła o rozwiązania długoterminowe. Stymulowanie efektywności energetycznej i praca nad dywersyfikacją naszych dostaw energii to rozwiązania, które musimy promować. MŚP, które odnotowały wzrost rachunków za energię, muszą również zająć się innymi problemami, z którymi borykają się od początku inwazji rosyjskiej, takimi jak zakłócenia w łańcuchach dostaw. Przypomniała, że ​​te zakłócenia idą w parze z wpływem zmian klimatycznych na zbiory. Niektóre kraje dotknięte ekstremalnym upałem zeszłego lata nie mogą eksportować tak jak zwykle. Ukraina, która zazwyczaj potrafi złagodzić ten brak eksportu do Europy, nie jest teraz w stanie zaopatrywać rynku europejskiego, ponieważ Rosja blokuje ukraiński eksport zboża.

Podkreśliła również, że wpływ sankcji jest zupełnie inny dla dużych firm i MŚP. Małe i średnie firmy muszą znaleźć nowe rynki, a do odkrycia jest zupełnie nowy świat: nowe umowy handlowe do zastosowania, nowe opakowania, nowe zwyczaje wysyłkowe i nowi przedstawiciele za granicą… Oznacza to proszenie MŚP o inwestowanie, a gdy jest to niemożliwe, planować z wyprzedzeniem.

Na koniec pani poseł Zakari zwróciła również uwagę komisji na kwestię opóźnień w płatnościach. Podczas gdy MŚP muszą płacić więcej za energię oraz za dostosowanie swoich łańcuchów dostaw i zwyczajów handlowych, problem polega na tym, że nie otrzymują one na czas zapłaty za swoje produkty i usługi. Dlatego też zwróciła się do władz publicznych o większą elastyczność, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, płatności i dostawy z MŚP.

Pani Zakari podkreśliła, że MŚP powinny otrzymać wsparcie: informacje w czasie rzeczywistym, odpowiednie narzędzia, umiejętności i szkolenia. Chociaż SMEunited z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę dotyczącą instrumentu nadzwyczajnego jednolitego rynku, najważniejszą rzeczą jest stosowanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” przy każdej podejmowanej decyzji.

Oryginany artykuł SMEunited