Wdrażanie sankcji wobec Rosji- dodatkowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące tranzytu towarów

Komisja Europejska opublikowała kolejne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące tranzytu towarów z Rosji. Jest to część regularnej wymiany informacji technicznych na temat praktycznego wdrażania unijnych środków ograniczających, które zostały jednogłośnie nałożone przez Radę w odpowiedzi na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Podsumowując ostatnie wydarzenia w zakresie sankcji UE wobec Rosji, chcielibyśmy poinformować Państwa o następujących kwestiach:

Po pierwsze, 13 lipca Komisja Europejska wydała nowe wytyczne dotyczące tranzytu towarów między kontynentalną częścią Rosji a eksklawą kaliningradzką.

Celem jest określenie obowiązujących zasad i przypomnienie, że państwa członkowskie są zobowiązane do zapobiegania wszelkim możliwym formom obchodzenia środków ograniczających UE zainstalowanych przeciwko Rosji. Najnowsza interpretacja wyjaśnia, że tranzyt drogowy towarów objętych sankcjami, takich jak żelazo, stal, cement, drewno, węgiel i produkty naftowe, przewożonych przez rosyjskich operatorów, jest zabroniony na mocy przepisów o sankcjach UE nałożonych na Rosję po jej wojskowej inwazji na Ukrainę.

W wytycznych prawnych wydanych przez unijną władzę wykonawczą czytamy, że o ile tranzyt drogowy jest niedozwolony, o tyle w przypadku transportu kolejowego z Rosji do Kaliningradu nie ma takiego ograniczenia, z wyjątkiem broni. „Tranzyt objętych sankcjami towarów wojskowych, towarów podwójnego zastosowania i technologii jest całkowicie zabroniony w każdym przypadku – niezależnie od środka transportu” – podaje Komisja.

Ponadto stali przedstawiciele 27 państw członkowskich UE 20 lipca zgodzili się na mandat negocjacyjny Rady, by dalej wspierać kraje i regiony przyjmujące przesiedleńców z Ukrainy, a także by przeciwdziałać niektórym negatywnym skutkom gospodarczym agresji Rosji.

Wniosek ustawodawczy, znany jako FAST-CARE (elastyczna pomoc dla terytoriów), wprowadza nowe przepisy zapewniające dodatkową elastyczność i maksymalną skuteczność inwestycji w ramach polityki spójności. Aby przyspieszyć procedurę, Rada postanowiła nie zmieniać tekstu wniosku Komisji.

Po trzecie, 21 lipca Rada UE przyjęła 7. pakiet sankcji wobec Rosji, w tym pakiet sankcji „utrzymanie i dostosowanie”, doskonaląc ich wdrożenie i wzmacniając ich skuteczność. Według komunikatu prasowego KE, ten pakiet „utrzymania i dostosowania”:

  •  wyjaśnia szereg przepisów wzmacniających pewność prawną dla operatorów i egzekwowanie prawa przez państwa członkowskie UE,
  • dalej dostosowuje sankcje UE do sankcji sojuszników i partnerów, w szczególności grupy G7,
  • potwierdza stanowisko KE w sprawie ochrony światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Pakiet rozszerza również wykaz kontrolowanych produktów, które mogą przyczynić się do wzmocnienia militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju jej sektora obronnego i bezpieczeństwa, wzmacniając tym samym kontrolę wywozu produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii.

Nowe środki przyczynią się do uniknięcia obchodzenia sankcji i rozszerzą zakres zakazu przyjmowania depozytów na osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w państwach trzecich, których większościowym udziałowcem są obywatele Rosji lub osoby fizyczne zamieszkujące w Rosji. Przyjmowanie depozytów dla niezabronionego handlu transgranicznego będzie wymagało uprzedniego zezwolenia właściwych organów krajowych.

Na koniec chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na komunikat Misji Ukrainy przy UE, skupiający się na poradniku UkraineInvest: „Odbudowa Ukrainy z udziałem sektora prywatnego”. Przedstawia on aktualizację informującą przedsiębiorców o istotnych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w warunkach stanu wojennego na Ukrainie oraz odbudową ukraińskich regionów: https://ukraineinvest.gov.ua/guide/

Będziemy na bieżąco informować o dalszym rozwoju sytuacji w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę oraz o inicjatywach i możliwościach wszechstronnego wsparcia i solidarności z Ukrainą.

Więcej informacji od Komisji Europejskiej