EKES, Grupa Robocza SOC295 Nowy Program Działania w Dziedzinie Społecznej