ECOFIN o handlu elektronicznym i zwalczaniu oszustw podatkowych

Rada ECOFIN przyjęła 5 grudnia 2017 r. pakiet regulacji dotyczących handlu elektronicznego (e-commerce). Dokumenty są kluczowym elementem Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, Strategii Jednolitego Rynku Towarów i Usług oraz Planu Działania w obszarze e-administracji.

Rada uzgodniła także unijną listę państw niechętnych współpracy do celów podatkowych, co wpisuje się w działania UE i poszczególnych państw członkowskich na rzecz zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania oraz agresywnego planowania podatkowego.

Komisja Europejska przedstawiła priorytety gospodarcze i społeczne UE na 2018 r. Polska pozytywnie ocenia utrzymanie dotychczasowych działań, takich jak pobudzenie inwestycji, kontynuacja reform strukturalnych oraz odpowiedzialna polityka budżetowa. Już dziś przekładają się one na coraz lepsze wyniki gospodarcze obserwowane we wszystkich państwach członkowskich.
Więcej: LINK