E-zwolnienia od 2016 roku

Od kolejnego roku zwolnienia tradycyjne zastąpią e-zwolnienia. Tak zdecydował  sejm przyjmując projekt ustawy przygotowany przez ministerstwo pracy i polityki społecznej. Lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zrobi to elektronicznie.

Choć z e-zwolnień będzie można korzystać od 2016 r., to ministerstwo na wniosek środowiska lekarskiego zapisało w projekcie ustawy okres przejściowy. Przez 2 lata, obok elektronicznych zwolnień, nadal będą honorowane tradycyjne papierowe druki. Od 2017 r. obowiązywać będą już wyłącznie e-zwolnienia, czytamy na stronie resortu pracy. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach – np. w czasie wizyty domowej, gdy lekarz nie ma dostępu do Internetu – możliwe będzie wystawienie zwolnienia na papierowym blankiecie.

Według ministra pracy wprowadzenie e-zwolnień pozwoli wyeliminować nadużycia. Ministerstwo szacuje, że dzięki e-zwolnieniom ZUS zaoszczędzi w przyszłym roku ok. 212 mln zł.
Więcej: LINK