e-PUNKT działa przy PARP

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla usługodawców i usługobiorców „e-PUNKT”. Do głównych zadań e-PUNKTU należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców. Punkt służy też pomocą w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów.

Zadania te e-PUNKT realizuje poprzezorganizowanie e-seminariów, publikację materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-PUNKTU pod adresem: www.e-punkt.gov.pl,

na której udostępniane są informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.
 
W roku 2012 opracowane zostały dwie publikacje elektroniczne (Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie oraz Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców) dostępne na stronie.Tam też można znaleźć artykuły oraz infografiki edukacyjne.