Dziennik Wschodni: Bo Lubelszczyzna drewnem stoi

Żeby zostać drwalem czy cieślą nie wystarczy mieć smykałkę do piły. Trzeba jeszcze umieć się nią posługiwać.

Na Lubelszczyźnie produkcja drewna jest znaczącą gałęzią gospodarki. Dla osób pracujących w tym zawodzie zorganizowano kursy doszkalające. Szkolenia organizuje zamojskie stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – bądź z nami”. Partnerem projektu jest Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.

Kursantem może zostać osoba pracująca, chcąca uzupełnić kwalifikacje bądź zdobyć nowe umiejętności. Mogą to być również menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia pracowników branży budowlanej sektora drzewnego skierowane będą do osób zatrudnionych o niższych kwalifikacjach i innych pracowników zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji.

Szkoleniem zostanie objętych 20 pracowników kadry zarządzającej MSP i 90 pracowników branży budowlanej sektora drzewnego.

Egzaminy w zawodzie stolarz budowlany i cieśla budowlany przeprowadzać będzie Lubelska Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości. Uczestnicy szkolenia po zdanym egzaminie w wybranym zawodzie otrzymują zaświadczenie i tytuł czeladnika.

Projekt „Drewno” – szkolenie branży budowlanej sektora drzewnego Lubelszczyzny jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VIII –Regionalne kadry gospodarki.

Dziennik Wschodni 09.12.2008