List Prezesa Jerzego Bartnika w sprawie organizacji regionalnych spotkań konsultacyjnych

Środowisko i organizacje rzemiosła znalazły się w ważnym momencie – na etapie tworzenia nowych rozwiązań w zakresie oświaty zawodowej, kiedy jawią się konkretne wyzwania – nadszedł czas, aby wdrożyć przygotowaną przez Związek Rzemiosła Polskiego strategię upowszechniania wiedzy o możliwościach i poglądach naszych organizacji. Nasz głos – słyszany zarówno w regionach, jak i na forum ogólnopolskim – musi przekonać twórców nowej koncepcji edukacji do zaniechania dalszego ograniczania czasu przeznaczonego na naukę zawodu na rzecz zwiększenia godzin kształcenia ogólnego.

Tworzenie nowych propozycji kształcenia kadr dla gospodarki wymaga szerokiej debaty, w której nie może zabraknąć głosu środowiska i naszych organizacji. Rzemiosło powinno przedstawić koncepcję przygotowania zawodowego kadr dla gospodarki i rynku pracy, pozyskując jednocześnie sojuszników w postaci innych organizacji pracodawców, które nie zajmują się co prawda kształceniem zawodowym, ale ich członkowie zatrudniają absolwentów szkół i mają określone doświadczenia i oczekiwania.

Dlatego, przyjmując sugestie ogólnopolskiej narady izb rzemieślniczych w Kielcach (19-21.11.2008) – decyzją Prezydium Zarządu ZRP, postanowiono o potrzebie organizacji regionalnych spotkań konsultacyjnych pn. „Kształcenie zawodowe z udziałem pracodawców – doświadczenia i możliwości rzemiosła” zakończonych ogólnopolską konferencją – podsumowującą wyniki kampanii.

Przedmiotem spotkań konsultacyjnych powinna być szeroko pojęta problematyka kształcenia zawodowego i rola pracodawcy oraz jego organizacji w tym procesie. Począwszy od doradztwa zawodowego i informacji o zawodach, poprzez organizację i nadzór nauki w zakładzie pracy do współpracy ze szkołami oraz relację między czasem przeznaczonym na naukę teoretyczną, a nabywaniem umiejętności praktycznych (istotne jest, aby wykazać odmienność procesu kształcenia dla usług) i poznawaniem realnego znaczenia słowa „przedsiębiorczość”.

Treść listu w załączniku