Dziennik Polski: Pieniądze dla zanikających branż i zawodów

„Skutkiem zmian, jakie nastąpiły w ostatnich dekadach w polskiej gospodarce, jest zamieranie tradycyjnych zawodów związanych głównie z rzemiosłem. Organizacje zrzeszające przedstawicieli małych i średnich firm apelowały od lat o opracowanie programu gospodarczego wspierającego działalność branż chronionych i zanikających” – czytamy w Dzienniku Polskim.

„Zapis taki znalazł się w ubiegłym roku w założeniach do Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego. Szczegółową listę preferowanych zawodów zawiera uchwała Rady Miasta Krakowa z l lipca minionego roku. – Ogólem obejmuje ona 36 branż tradycyjnie związanych z rzemiosłem, wśród nich jest np. lutnictwo, konwisarstwo czy gorseciarstwo – podkreśla radny Janusz Chwajoł, starszy Małopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych.”

„Z naszych ocen wynika, że firmy branż zanikających stanowią zaledwie 0,04 proc. wszystkich firm działających w Krakowie. Jest to, zatem ilość śladowa Realne wparcie dla przedstawicieli zanikających zawodów w naszym regionie stało się możliwe dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego, potwierdzonej uchwałą Komitetu Monitorującego o przyznaniu preferencji w ubieganiu się o środki z tzw. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.”

Więcej: dziennik.krakow.pl
Janusz Michalczyk
08.10.2010