Dialog na szczeblu europejskim

W dniach 11-13 października 2010 roku w Zakopanym spotkają się uczestnicy szkolenia z Zadania 6 projektu „Skuteczni eksperci=efektywny dialog” poświęconego dialogowi społecznemu w Europie.

 

Szkolenia mają za zadanie przekazanie wiedzy z zakresu procedur oraz działań partnerów dialogu społecznego na szczeblu Unii Europejskiej. Priorytetem jest również wzmocnienie świadomości na temat wzajemnego przenikania się problematyki podejmowanej na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym.

 

W szkoleniu wezmą udział 52 osoby, które wcześniej uczestniczyły w dwudniowych warsztatach wzmacniających potencjał ekspercki Związku Rzemiosła Polskiego.