Dziennik Gazeta Prawna: Złagodzone warunki wystawiania faktur przez nabywców

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” przeczytamy wyjaśnienia dotyczące nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur. Ułatwienia wynikające z rozporządzenia ministerstwa finansów dotyczą między innymi zasad samofakturowania.

Jest to rozwiązanie wynikające  z art. 224 dyrektywy 2006/112. Pozwala ono, aby faktury wystawiał nie sprzedawca czy świadczący usługę, ale nabywca towaru lub usługi. Samofakturowanie jest szczególnie przydatne dla podatników, którzy dokonują wielu zakupów u jednego dostawcy i wolą włączyć faktury tego dostawcy do swojego systemu, zachowując kontrolę nad terminami ich wystawiania.

Dotychczasowe przepisy rozporządzenia przewidywały wiele dość restrykcyjnych warunków, od spełnienia których zależała możliwość stosowania formuły samofakturowania. Należały do nich m.in. wymogi: zawarcia umowy z elementami określonymi w rozporządzeniu, przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o zawartej umowie w sprawie samofakturowania czy akceptacja wystawionych faktur przez dostawcę (w formie podpisu).

Nowelizacja ułatwia jednak te zasady, a warunkami zastosowania samofakturowania jest jedynie porozumienie między dwiema stronami i istnienie określonej procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Więcej: gazetaprawna.pl
02.01.2013
Tomasz Michalik