Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego (Lider) projektu badawczo – szkoleniowego „Innowacje – to proste!” zapraszamy do złożenia oferty na program szkoleń oraz ich przeprowadzenie.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 500 osób pracowników mikro i małych przedsiębiorstw w 32 grupach po średnio 15-16 osób. Szkolenia prowadzone będą przez dwóch trenerów
jednocześnie.

Projekt „Innowacje – to proste!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo na rzecz adaptacyjności.

Więcej informacji: LINK

Uwaga – zapytanie ofertowe z dnia 28.12.2012 zostało unieważnione