Dziennik Gazeta Prawna: W 2011 r. bez dotacji UE na szkolenia

„Przedsiębiorcy chcą, by było więcej pieniędzy na szkolenia dla pracowników. Problem w tym, że w 2011 roku PARP nie zamierza ogłaszać konkursu na projekty standardowych szkoleń.” – czytamy w dzisiejszej Gazecie Prawnej.

„Oba tegoroczne konkursy na projekty szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) biją rekordy.”

„W szkoleniach przygotowanych dla konkretnych firm (tzw. projektach zamkniętych) o jedno euro ubiega się pięciu przedsiębiorców. W konkursie złożono 545 wniosków na kwotę ponad miliarda złotych, a dostępna pula środków wynosi zaledwie 200 mln zł.”

„Jeszcze większe jest zainteresowanie tzw. szkoleniami otwartymi, czyli adresowanymi do wielu firm. Wnioski złożyło tu ponad 500 podmiotów na kwotę prawie 1,3 mld zł. Tymczasem PARP dysponuje 100 mln zł, co oznacza, że o jedno euro ubiega się aż 10 firm.”

„W listopadzie, kiedy PARP ogłosi wyniki konkursów, pieniędzy wystarczy więc tylko dla najlepszych.”
„Firmy, które z powodu ogromnej konkurencji odpadną w tym roku, nie będą jednak miały szansy na poprawienie wniosków i ich ponowne złożenie za rok. Jak ustalił „DGP”, w 2011 roku nie będzie żadnego konkursu w PARP na standardowe szkolenia. Zamiast tego agencja zaproponuje konkurs na projekty innowacyjne dotyczące adaptacyjności firm i ich umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków gospodarczych. Wstępnie planuje przeznaczyć na takie projekty 50 mln z około 100 mln zł, które jej pozostały do 2013 roku.”

„– To nie będą projekty szkoleniowe, ale badawczo-wdrożeniowe – podkreśla Wojciech Szajnar z PARP. Szkolenia będą tylko jednym z ich elementów, a pozostałe to doradztwo, badania oraz analizy dotyczące pracowników w wieku 50+, współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz wspierania przedsiębiorców w zarządzaniu zmianą gospodarczą.”

Więcej: Dziennik Gazeta Prawna
Beata Lisowska
20.08.2010