Dziennik Gazeta Prawna: Pomoc społeczna zamiast najniższej emerytury

Problemy z wypłacaniem świadczeń z ZUS ma coraz więcej osób. ZUS nie wypłaci świadczenia osobom, które po ukończeniu wieku emerytalnego nie udowodnią stażu pracy.

– Dodatkowo sprawę komplikuje to, że ubiegający się o najniższe świadczenia nie są świadomi tego, że otrzymanie minimalnej emerytury jest uzależnione od łącznego spełnienia dwóch warunków. Nie tylko trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, ale także udowodnić minimalny okres ubezpieczeniowy – zauważa Bogusława Nowak-Turowiecka, główny specjalista Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

Powoduje to, ż pojawiają się osoby, które pomimo ukończenia przewidzianego ustawą wieku wiele osób musi przepracować jeszcze d0datkowo nawet kilka lat, aby uzyskać prawo do minimalnego świadczenia.

Więcej: gazetaprawna.pl
14.05.2013
Bożena Wiktorowska