Dziennik Gazeta Prawna: Ograniczenia w zasiłku macierzyńskim mogą być odroczone o rok

Związek Rzemiosła Polskiego w toku konsultacji społecznych zaznaczył, że w wyniku projektu zmian w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.) wielu przedsiębiorców będzie opłacać składki od najniższej podstawy, co negatywnie wpłynie na stan finansów funduszu chorobowego –pisze „DGP”.

Projekt zakłada uśrednienie podstawy wymiaru zasiłku dla osób, które opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, a nie faktycznego przychodu, w sytuacji gdy ma to miejsce krócej niż rok. Dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki od podstawy wymiaru wyższej niż minimalna, podstawą obliczenia zasiłku miałaby być ta najniższa powiększona o różnicę pomiędzy nią a zadeklarowanym przychodem (podzielona przez 12 miesięcy).

Więcej: gazetaprawna.pl
11.04.2013
Karolina Topolska