Dziennik Gazeta Prawna: Firma zapłaci za wybór reprezentacji pracowników

W Komisji Trójstronnej odbywają się negocjację na temat zapisu w kodeksie pracy, który ma precyzować w jaki sposób należy zgodnie z prawem wyłaniać przedstawicieli pracowników.

Obecne przepisy, zarówno zdaniem przedstawicieli pracowników jaki i pracodawców nie są dość precyzyjne, a ustawa nie precyzuje sposobu przeprowadzania wyborów.

Zdaniem partnerów społecznych konieczny jest zapis tajności głosowania, ale trzeba pamiętać, by nie uniemożliwiło to głosowania elektronicznego. Wybory muszą też być też powszechne, ale tak skonstruowane, by firmy ogólnopolskie nie ponosiły niepotrzebnych kosztów.

W trakcie negocjacji partnerzy społeczni i rząd będą musieli też doprecyzować, czy zasady wyłaniania przedstawicieli będą miały zastosowanie tylko w razie zawierania porozumień dotyczących czasu pracy, czy też w innych przypadkach (np. zawieszania postanowień umów o pracę czy regulaminów).

Warto też ustalić, czy przedstawiciele są wybierani na stałe, czyli na kadencje (co uzasadniałoby bardziej rozbudowane i sformalizowane procedury), czy też na potrzeby zawarcia konkretnego porozumienia z pracodawcą. Zdaniem prawników to, w jaki sposób należy wybierać reprezentację pracowniczą, mogłoby też zależeć od wagi sprawy, w jakiej się ją wyłania.

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
Łukasz Guza
20.11.2012
LINK