Dziennik Gazeta Prawna: Elastyczny czas pracy do podpisu prezydenta

Zmiany w Kodeksie Pracy przeszły przez kolejne etapy legislacyjne i teraz czekają na podpis prezydenta.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadzą nowe przepisy, będzie możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy. Umożliwi to firmom elastyczniejsze rozliczenie ponadwymiarowej płacy (częstsze udzielenie w zamian czasu wolnego, a nie wypłaty dodatku za nadgodziny).

Takie zmiany poparli pracodawcy, jednak nie spodobały się one związkom zawodowym. Przepisy zostały wprowadzone z myślą, by pracodawca mógł dostosować zatrudnienie w firmie do potrzeb rynku. Zdaniem rządu i pracodawców takie rozwiązanie będzie przeciwdziałać bezrobociu.

Związkowcy bardzo kategorycznie sprzeciwiali się zmianom w Kodeksie pracy.  Na posiedzeniu Komisji Trójstronnej 27 lipca zażądali cofnięcia zmian oraz usunięcia ze stanowiska Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kiedy okazało się, że premier nie zamierza ustąpić, wyszli ze spotkania KT.

Więcej: gazetaprawna.pl
Łukasz Guza
17.07.2013
LINK